Novosti

PRIPREME ZA UPIS U ŠPUD

kids 2985782 340

U okviru programa omogućavamo svakom polazniku da unutar zadanog vremena priprema unaprijedi svoja znanja i kompetencije potrebne za očekivani rezultat na prijemnom ispitu.

Program je namijenjen učenicima koji se žele upisati u Školu primijenjene umjetnosti i dizajna ili slične umjetničke škole, a sastoji od crtanja po promatranju i slikanja kompozicije boja.

Do kraja programa polaznici će usvojiti:

  • pravilno smještanje kompozicije u format,
  • perspektivu, proporcije i osnove sjenčenja,
  • slikanje temperom i akrilom.

Program se odvija u malim grupama ili individualno.

Program priprema traje 2 mjeseca, a odvija se 2x tjedno, 2 sata (po 60 minuta)

U slučaju prijave grupe od tri i više učenika odjednom stječe se pravo na popust od 10% po svakom učeniku.