Novosti

MATEMATIČKA VJEŽBAONICA

 Math 1

Matematičke radionice su namijenjene učenicima srednjih škola, kojima su potrebna dodatna objašnjenja iz školskog gradiva kao i onima koji žele znati više.

Radionice pokrivaju cjelokupno gradivo srednjoškolske matematike, dok će se unutar jedne radionice proći gradivo iz pojedinog područja.
Radionice su tematski podijeljene na sljedeća područja:

 1. Gradivo prvog razreda srednje škole
  • Realni brojevi: algebra, koordinatni sustav u ravnini i polinomi
  • Geometrija ravnine: sličnosti, kružnica, krug i pravilni poligoni
 2. Gradivo drugog razreda srednje škole
  • Kompleksni brojevi, kvadratne jednadžbe i polinomi
  • Trigonometrija pravokutnog trokuta, eksponencijalna i logaritamska funkcija
  • Geometrija prostora, poliedri i rotacijska tijela
 3. Gradivo trećeg razreda srednje škole
  • Trigonometrija
  • Analitička geometrija
 4. Gradivo četvrtog razreda srednje škole
  • Brojevi, nizovi i redovi
  • Funkcije, derivacije i integrali

Cilj radionice je djeci približiti i demistificirati matematički način zaključivanja, te na jednostavan i slikovit način objasniti gradivo. Poseban naglasak je na razumijevanju gradiva i motivaciji, a rješavat će se unaprijed pripremljeni zadatci koji će biti odabrani tako da se lakše postigne navedeni cilj.

Također će se rješavati i zadatci s priprema za državnu maturu, te zadaće koje će se davati djeci sa svrhom boljeg razumijevanja gradiva.

Dinamika održavanja svake od radionica je 1 blok sat tjedno.
Prijave se zaprimaju tijekom cijele godine.  Nakon formiranju grupe radionica može početi s radom.

Radionice se održavaju u manjim grupama do 8 učenika.
Minimalan broj polaznika je 3 učenika.

Trajanje radionice: 8 školskih sati.
Cijena: 300 kn.

U slučaju prijave grupe od tri i više učenika odjednom stječe se pravo na popust od 10% po svakom učeniku.

More in this category: « PRIPREME ZA MATURU