e+školica

e+školica za osnovnoškolce

Upišite se u našu e+školicu gdje se pod stručnim vodstvom rješavaju zadaće, uči školsko gradivo, potiče samostalnost...

Cilj programa je pomoći djeci u rješavanju školskih obveza, naučiti ih kako učiti i olakšati roditeljima školske brige.

Učimo djecu tehnikama učenja i koncentracije, koje će im pomoći da razviju samopouzdanje, radne navike i postanu samostalna.

Program e+školice za osnovnoškolce uključuje:

  • Stručno vodstvo

  • Pomoć u pisanju domaće zadaće

  • Učenje školskog gradiva

  • Radionicu Kako učiti?

  • Brain Gym vježbe koncentracije

  • Poticanje motivacije i samopouzdanja

  • Rad u malim grupama ili samostalno

  • Kvalitetno provedeno vrijeme prije i nakon nastave

  • Individualni pristup

e+školica se odvija u dva turnusa, jutarnjem i popodnevnom turnusu, a traje dva ili tri školska sata dnevno, ovisno o Vašim potrebama. 

Može se ugovoriti paket na par dana, tjedan, dva tjedna ili na mjesec dana, a moguć je i dogovor za neku drugu varijantu od ponuđenih jer shvaćamo važnost prilagodbe Vama i Vašim potrebama.

Cijena ovisi o paketu koji ugovorite.

U slučaju prijave grupe od tri i više učenika odjednom stječe se pravo na popust od 10% po svakom učeniku.

Program e+školice se održava u novouređenim prostorijama u Ulici Križnog puta 17 u Zagrebu.

 pb4