Osnovnoškolci

Radionice iz engleskog jezika

 

Radionice su namijenjene osnovnoškolcima, a cilj radionice je nadogradnja na školsko gradivo kako bi se bolje usvojilo gradivo, unaprijedilo znanje engleskog jezika i komunikacijske vještine kod djece.

Budući da se radi o manjim grupama svakom djetetu se pristupa individualano, što omogućuje brži napredak i bolje praćenje djeteta.

Na radionicama se prolazi kroz dijelove školskog gradiva kako bi se dobila povratna informacija o tome koliko su djeca usvojila gradivo te će se dodatno obrađivati teme sukladno interesima i preferencijama učenika. Poseban naglasak će biti na razumijevanju gradiva i motivaciji, a koristit će se i dodatni materijali kako bi se na lakši i zabavniji način postigne navedeni cilj.

Dinamika održavanja svake od radionica je 1 sat (60 min) tjedno.

Prijave se zaprimaju kroz cijelu godinu. Nakon formiranju grupe radionica može početi s radom.

Grupe se formiranju prema razredu (petaši, šestaši...).

Radionice se održavaju u manjim grupama od 3 do 8 učenika.

Minimalan broj polaznika je 3 učenika.

Cijena: 200 kn mjesečno

U slučaju prijave grupe od tri i više učenika odjednom stječe se pravo na popust od 10% po svakom učeniku.