Osnovnoškolci

Matematičke radionice za osnovnoškolce

 

Matematičke radionice su namijenjene učenicima osnovnih škola od petog do osmog razreda, a provode se po dva programa:

  • napredni program - za one koji žele znati više i
  • osnovni program - nadogradnja na školsko gradivo

Osnovni program je namijenjen onim učenicima kojima su potrebna dodatna objašnjenja iz školskog gradiva, dok je napredni program namijenjen onima koji žele znati više.

Na radionicama se prolazi kroz dijelove školskog gradiva, a područja koja će se obrađivati će se odabirati sukladno interesima i preferencijama učenika.

Cilj radionica je djeci približiti i demistificirati matematički način zaključivanja, te na jednostavan i slikovit način objasniti gradivo. Poseban naglasak će biti na razumijevanju gradiva i motivaciji, a rješavat će se unaprijed pripremljeni zadatci koji će biti odabrani tako da se lakše postigne navedeni cilj.

Također će se rješavati i zadatci koji su učenicima problematični, te zadaće koje će se davati djeci sa svrhom boljeg razumijevanja gradiva.

Dinamika održavanja svake od radionica je 1 sat (60 min) tjedno.

Prijave se zaprimaju kroz cijelu godinu. Nakon formiranju grupe radionica može početi s radom.

Pripreme se održavaju u manjim grupama od 3 do 8 učenika.

Minimalan broj polaznika je 3 učenika.

Cijena: 200 kn mjesečno

U slučaju prijave grupe od tri i više učenika odjednom stječe se pravo na popust od 10% po svakom učeniku.