Srednjoškolci

 

Radionica Kako učiti? je namijenjana učenicima osnovne i srednje škole, a odvija se u ciklusima tijekom školske godine.

 Na radionici će učenici naučiti:

  • kako organizirati školske obveze
  • kako kvalitetnije i brže učiti koristeći tehnike učenja
  • kako se koncentrirati i koje vježbe koristiti kod pada koncentracije
  • kako se motivirati, te
  • koji im stil učenja najbolje odgovara

Cilj radionice je naučiti djecu tehnike učenja, organizacije i koncentracije kako bi samostalno rješavali školske obveze i postigli bolji školski uspjeh.

Dinamika održavanja radionica je jedan blok sat tjedno, ukupno 8 školski sati.

Radionice se odvijaju u malim grupama do 10 učenika, a grupe se formiraju prema dobi djece.

Minimalan broj polaznika je 3

Vrijeme održavanja radionica dogovara se sukladno potrebama polaznika.