Srednjoškolci

Matematičke radionice za srednjoškolce

Matematičke radionice su namijenjene učenicima srednjih škola, kojima su potrebna dodatna objašnjenja iz školskog gradiva kao i onima koji žele znati više.

Na radionicama se prolazi kroz dijelove srednjoškolskog gradiva, a područja koja će se obrađivati će se odabirati sukladno interesima i preferencijama učenika.

Cilj radionica je djeci približiti i demistificirati matematički način zaključivanja, te na jednostavan i slikovit način objasniti gradivo. Poseban naglasak će biti na razumijevanju gradiva i motivaciji, a rješavat će se unaprijed pripremljeni zadatci koji će biti odabrani tako da se lakše postigne navedeni cilj.

Također će se rješavati i zadatci koji su učenicima problematični, te zadaće koje će se davati djeci sa svrhom boljeg razumijevanja gradiva.

Dinamika održavanja svake od radionica je 1 blok sat tjedno.

Prijave se zaprimaju kroz cijelu godinu. Nakon formiranju grupe radionica može početi s radom.

Pripreme se održavaju u manjim grupama od 3 do 5 učenika.

Minimalan broj polaznika je 3 učenika.

Trajanje radionice: 8 školskih sati.

Cijena: 300 kn.

U slučaju prijave grupe od tri i više učenika odjednom stječe se pravo na popust od 10% po svakom učeniku.