Novosti

MATEMATIČKA VJEŽBAONICA

 Math 1

Matematičke radionice su namijenjene učenicima trećih i četvrtih razreda srednje škole, kojima su potrebna dodatna objašnjenja iz školskog gradiva kao i onima koji žele znati više.

Na radionici će se proći kroz cjelokupno gradivo trećih i četvrtih razreda srednje škole, podijeljeno u četiri radionice:

  • Trigonometrija
  • Analitička geometrija
  • Brojevi, nizovi i redovi
  • Derivacije i integrali

Cilj radionice je djeci približiti i demistificirati matematički način zaključivanja, te na jednostavan i slikovit način objasniti gradivo. Poseban naglasak će biti na razumijevanju gradiva i motivaciji, a rješavat će se unaprijed pripremljeni zadatci koji će biti odabrani tako da se lakše postigne navedeni cilj.

Također će se rješavati i zadatci koji su učenicima problematični, te zadaće koje će se davati djeci sa svrhom boljeg razumijevanja gradiva.

Dinamika održavanja svake od radionica je 1 blok sat tjedno.
Prijave se zaprimaju tijekom cijele godine.  Nakon formiranju grupe radionica može početi s radom.

Pripreme se održavaju u manjim grupama do 10 učenika.
Minimalan broj polaznika je 3 učenika.

Trajanje radionice: 8 školskih sati.
Cijena: 300 kn.

U slučaju prijave grupe od tri i više učenika odjednom stječe se pravo na popust od 10% po svakom učeniku.

More in this category: « PRIPREME ZA MATURU