Srednjoškolci

Program za srednjoškolce je podijeljen u tri grupe:

  • Pripreme za državnu maturu
  • Poduke (instrukcije)
  • Radionice

Pripreme za državnu maturu - u okviru programa omogućavamo svakom polazniku da unutar zadanog vremena priprema unaprijedi svoja znanja i kompetencije potrebne za očekivani rezultat na maturi.

Poduke su fokusirane na školsko gradivo, stvaranje radnih navika kod djece, te razvijanje tehnika učenja kako bi dijete ostvarilo bolji rezultat u školi.
Poseban naglasak je na razumijevanju gradiva i motivaciji

Radionicama je cilj razvijanje vještine potrebne za savladavanje školskog gradiva ali i usavršavanje postojećih vještina.

 

Radionice

Radionica je namijenjena onima kojima su potrebna dodatna objašnjenja iz školskog gradiva, kao i onima koji žele više znati. Odvija se u ciklusima i tematski. Teme uglavnom prate školsko gradivo.

Više...

thought 2123970 340

Kako učiti?

Radionica je namijenjena svima onima koji žele naučiti tehnike učenja, vježbe koncentracije, motivacije, kao i otkrivanja svog individualnog stila učenja.

Više...

pexels photo 1040712

Kreativa

Likovna radionica namijenjena je djeci i odraslima odnosno svima koji dijele ljubav prema likovnom izrazu, koji žele stvarati, učiti, likovno se izražavati i razvijati svoj talent u poticajnom i kreativnom okruženju.

Više...

profa2

Matura – Program pripreme za državnu maturu

U okviru programa omogućavamo svakom polazniku da unutar zadanog vremena priprema unaprijedi svoja znanja i kompetencije potrebne za očekivani rezultat na maturi.
Program ne podrazumijeva samo uobičajena školska predavanja i tumačenja, već se sastoji od široke palete različitih postupaka, gdje se polaznike uči različitim strategijama koje su im potrebne da bi se što bolje pripremili za maturu.

 
 

profa

Profa - poduka za srednjoškolce

Profa program uključuje rad iz pojedinih predmeta, za one koji žele produbiti znanje ili bolje usvojiti gradivo iz određenog predmeta.
Program se provodi svakodnevno ili prema potrebi, individualno ili u malim grupama (ovisno o vašim potrebama i željama). Termin prilagođavamo isključivo Vama.
Grupni program se odvija u mjesečnim ciklusima, a minimalni broj polaznika je 3 učenika.