logo1

Cilj Educa plus programa je motivirati djecu da uče o sebi, razvijaju talente i realiziraju svoj potencijal kako bi ostvarili bolji školski uspjeh i postali samostalniji i samouvjereniji.

Kamp za djecu tijekom školskih praznika

Naučite kako učiti - otkrijte svoj vlastiti stil i tehniku učenja

Razvijanje likovnog talenta kroz učenje i stvaranje

 

 

 

Naglasak na motivaciji i razumijevanju srednjoškolskog gradiva

Rad u malim grupama. Predavači su iskusni entuzijasti u radu s djecom i mladima

Individualizirani pristup uz jasan plan i metode kako da polaznik unaprijedi svoja znanja i kompetencije

Educa plus - program

 
 

chalkboard 1264200 340

e+školica

U e+školici se svakodnevno pod stručnim vodstvom rješavaju zadaće, uči školsko gradivo, potiče samostalnost. Učimo djecu tehnikama učenja i koncentracije, koje će im pomoći da razviju samopouzdanje, radne navike i postanu samostalna.

 
 

pencil 918449 340

Osnovnoškolci

Program za osnovnoškolce je podijeljen u četiri grupe:

  1. Poduke (instrukcije)
  2. Radionice
  3. Cjelodnevne radionice (kampovi)
  4. Pripreme za upis u Školu primijenjene umjetnosti
 
 

knjige2

Srednjoškolci

Program za srednjoškolce je podijeljen u tri grupe:

  1. Pripreme za državnu maturu - Matura
  2. Poduke (instrukcije)
  3. Radionice
 
 

šah1

Škola šaha

Od rujna 2023. u našem prostoru krećemo sa školom šaha. Škola šaha bi se održavala u manjim grupama ovisno o predznanju kandidata. Omogućite vašoj djeci da u svome kvartu upoznaju ovu predivnu igru koja potiče strpljenje, razmišljanje....